Disclaimer

Alle gegevens en informatie zoals die op deze site worden aangeboden zijn geheel voor eigen rekening en risico. Sound Gallery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortgekomen uit het gebruik van deze gegevens en informatie.

Een storing met betrekking tot de website van Sound Gallery kan niet leiden tot schadevergoeding door Sound Gallery. Sound Gallery is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Aangaande verwijzingen of hyperlinks naar andere websites (die niet van Sound Gallery zijn): deze verwijzingen en hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie. Sound Gallery kan geen enkele garantie geven voor de betrouwbaarheid van de inhoud van of genoemde geldbedragen in deze sites, noch aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, voortvloeiend uit het gebruik van informatie daarvan.

Beelden, merken, logo’s, handelsnamen, kaarten en teksten zijn beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Gebruik van deze beelden, merken, logo’s, handelsnamen, kaarten en teksten is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende.

Alle prijzen zijn in euro’s, per stuk, inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. Aan geen van de op deze website vermelde geldbedragen kunnen rechten worden ontleend.